ดอกบัวอบแห้ง เป็นกระบวนการในการเก็บรักษาดอกบัว ให้คงสภาพเหมือนเดิม ให้มากที่สุด โดยการอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการทำให้ดอกบัว และใบบัว นั้นแห้ง และเก็บได้นานหลายปี แต่ต้องเก็บรักษาไว้ในภาชนะปิดสนิท